preloader

Договор публичной оферты

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інтернет-магазин kilogramm.com.ua (далі - Продавець) публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) про купівлю-продаж товару дистанційним способом.

Договір визначає порядок ведення Продавцем продажу товару через Інтернет-магазин відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі ЦКУ), Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103 та є публічною офертою Продавця, що адресується невизначеному колу, як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець).

Факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт) формі, і отримання даного замовлення Продавцем - є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Продавець і Покупець гарантують, що володіють необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору.

На підставі вищевикладеного, уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Вам пропонується відмовитися від покупки товарів і послуг, що надаються Продавцем.

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни слід тлумачити таким чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укладання договору купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця.

«Продавець» - організація, незалежно від її організаційно-правової форми та / або фізична особа підприємець, яка здійснює продаж товару, представлений в інтернет-магазині.

«Покупець» - фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця.

«Кур'єрська доставка» - безпосередня передача товару від продавця до покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка продавця kilogramm.com.ua

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є офіційним документом Продавця і невід'ємною частиною оферти.

2.2. Продавець продає товар відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець здійснює оплату і приймає товар відповідно до умов цього Договору.

2.3. Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Замовлення Покупця може бути оформлений через оператора або за допомогою заповнення електронної форми замовлення на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і наявний.

3.3. При відсутності товару, Покупець має право замінити його аналогічним товаром, або відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

3.4. При оформленні замовлення через оператора або за допомогою електронної форми на сайті Інтернет-магазину, Покупець тим самим підтверджує, що він ознайомлений з умовами даної оферти і зобов'язується надати Продавцю всю інформацію, необхідну для належного оформлення і виконання Замовлення.

3.5. При оформленні замовлення через оператора або за допомогою електронної форми на сайті Інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе:

3.5.1. Ім'я;

3.5.2. Фактична адреса доставки;

3.5.3. Контактний телефон.

Та іншу інформацію, зазначену в реєстраційній формі на сайті.

3.6. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

3.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину kilogramm.com.ua або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару .

 

 1. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранту.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, зазначена оператором при оформленні замовлення.

4.4. Ціни, зазначені на сайті kilogramm.com.ua носять ознайомчий характер.

 

 1. ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину kilogramm.com.ua здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів.

5.3 Оплата товарів Інтернет-магазину здійснюється відповідно до розділу «ДОСТАВКА І ОПЛАТА», опублікованому на сайті kilogramm.com.ua . Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати Інтернет-магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

5.5. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.6. При безготівковій формі розрахунку Продавець або кур’єр зобов'язаний пред'явити Покупцю документ, що підтверджує факт оплати товару (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).

5.7. Ціни на будь-які позиції товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції товару до оплати замовлення, Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на товар.

 

 1. ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором Інтернет-магазину в момент оформлення покупки або ознайомившись з відповідною інформацією на сайті інтернет-магазину.

6.2. Кур'єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

6.3. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування Продавця за адресою, вказаною на сайті kilogramm.com.ua .

6.4. При отриманні товару замовник повинен у присутності представника Продавця перевірити відповідність товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектація, термін придатності).

6.5. Доставка замовлення здійснюється в межах зони доставки (зона доставки вказана на сайті kilogramm.com.ua  або може бути уточнена по телефону).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов'язується:

7.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті kilogramm.com.ua . Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними зі здійсненням замовлення.

7.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в Інтернет-магазині.

7.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню замовлень третім особам.

7.4 Покупець зобов'язується:

7.4.1. До моменту звернення в Інтернет-магазин ознайомитись зі змістом Договору-оферти, умовами доставки і оплати на сайті магазину.

7.5. Право власності на замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

 

 1. Форс-мажорні ОБСТАВИНИ

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, масштабні страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результати форс-мажорних обставин.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

9.1. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: ім'я Покупця, адресу доставки, контактні телефони і т.д.) з метою:

- виконання умов даного Договору;

- доставки Покупцеві замовленої ним продукції.

9.2. Здійснюючи замовлення товару через Інтернет-магазин, Покупець дає згоду на збір і обробку наданої інформації.

9.3. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання замовлення.

9.4. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 1. ПРОДАЖ ТОВАРУ

10.1. Інтернет-магазин не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сам сайт: kilogramm.com.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

10.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставини, викладених у п.10.1 (виключаючи «форс-мажор») Інтернет-магазин несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за товари.

10.3. Інтернет-магазин не несе та ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари і послуги.

10.4. Інтернет-магазин залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товару Покупцеві в разі відсутності у нього можливості надати відповідний товар.

10.5. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:

1) відмова клієнта від отриманого товару після оплати і отримання від кур'єра;

2) якщо даний товар є належної якості.

 

 1. АВТОРСЬКІ ПРАВА

11.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину: kilogramm.com.ua є власністю Продавця та / або його постачальників і виробників Товару.

 

 

Получатель платежа:
Наименование получателя: ФЛП Болдов Андрей Александрович
Код получателя: 2823805516
Название банка: АО КБ "ПриватБанк"
Счет получателя в формате IBAN: UA683375460000026002055037242
Валюта: UAH