preloader

Политика конфиденциальности

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - «Політика конфіденційності») розроблена відповідно до вимог «Про персональні дані» та діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин “KILOGRAMM SUSHI PROJECT”, розташований на доменному імені kilogramm.com.ua (далі - «Інтернет-магазин»), може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

 

1. Терміни та визначення

У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину “KILOGRAMM SUSHI PROJECT”» (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Продавця, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» - будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (суб'єкт персональних даних), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншим отримавшим доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності інших законних підстав.

1.5. «Користувач сайту Інтернет-Магазину “KILOGRAMM SUSHI PROJECT”» (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.6. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, що побудована за протоколом IP.

1.7. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

 

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту Інтернет-магазину означає беззастережну згоду Користувача з даною Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з Продавцем. У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сайту Інтернет-магазину.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках поточної Політики конфіденційності, надаються Користувачем самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину в розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ» і включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. Ім'я;

2.2.2. Телефон;

2.2.3. Місто;

2.2.4. Адреса.

Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

2.3. Дані, які автоматично передаються Сервісам в процесі їх використання за допомогою відкритого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісу), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

2.4. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину.

2.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

 

3. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

3.1. Інтернет-магазин “KILOGRAMM SUSHI PROJECT” збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг (виконання оферти і / або інших договорів з Користувачем).

3.2. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазин “KILOGRAMM SUSHI PROJECT” може використовувати в наступних цілях:

3.2.1. ідентифікація особи в рамках оферти і договорів з Інтернет-магазином “KILOGRAMM SUSHI PROJECT”;

3.2.2. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.2.3. надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.2.4. поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів;

3.2.5. проведення статистичних та інших досліджень, на основі наданих даних.

3.3. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

 

4. Умови обробки персональної інформації Користувача

4.1. Інтернет-магазин “KILOGRAMM SUSHI PROJECT” зберігає персональну інформацію користувачів, забезпечуючи їх конфіденційність і захист від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб.

4.2. Інтернет-магазин “KILOGRAMM SUSHI PROJECT” має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

4.2.1. передача необхідна в рамках використання Користувачем певного Сервісу;

4.2.2. з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів власника Інтернет-магазину або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує оферту з Інтернет-магазином “KILOGRAMM SUSHI PROJECT”;

4.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, операторам електрозв'язку, з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку замовленої продукції, а також з метою інформування та звернення уваги Користувача стосовно умов надання послуг.

4.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, заміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

4.7. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі та в порядку, встановленим законодавством України.

4.8. При обробці персональних даних користувачів Інтернет-магазином “KILOGRAMM SUSHI PROJECT” керується Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI.

 

5. Зобов'язання сторін

5.1. Адміністрація сайту зобов'язується:

5.1.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 даної Політики конфіденційності.

5.1.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, розголошення іншими можливими способами передачу персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.3 та 4.7 поточної Політики Конфіденційності.

5.1.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.1.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом Інтернет-магазину.

5.2.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

 

6. Додаткові умови.

6.1. Інтернет-магазин “KILOGRAMM SUSHI PROJECT” має право вносити зміни в поточну Політику без згоди Користувача. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Користувач зобов'язується самостійно контролювати наявність змін в даній Політиці.

6.2. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо протилежне не передбачено новою редакцією Політики.

6.3. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: kilogramm.com.ua